top of page

ECO-THERMICS : uw warmtepomp specialist!

Warmtepompen worden steeds populairder, performanter en betaalbaarder. Ze stoten geen CO2 uit, zijn erg betrouwbaar en behoeven (bijna) geen onderhoud. Het is nog steeds een investering en dus duurder dan een cv-ketel op gas, maar bieden een rendement dat tot bijna 5x hoger ligt dan het rendement van de beste condenserende gaswandketel. Toch is een warmtepomp niet voor iedere woning de ideale oplossing. Ze zijn gebouwd om te werken op lage temperatuur (in combinatie met vloerverwarming, ventilo-convectoren) en de isolatiegraad van de woning is een erg bepalende factor. Oude, niet geïsoleerde woningen komen niet in aanmerking om te verwarmen met een warmtepomp. De isolatiegraad van een nieuwbouw (of beter) is het streefdoel om een goed rendement te bekomen.

Eco-thermics heeft zich gespecialiseerd in alle types warmtepompen (lucht/water, bodem/water, lucht/lucht)

Lucht/water warmtepomp

Lucht/water warmtepomp

Het rendement zakt wel degelijk naarmate het kouder wordt, wat eigenlijk gewoon wil zeggen dat ze meer elektriciteit gaan verbruiken om dezelfde warmte te produceren, maar gemiddeld gezien (over het ganse stookseizoen) halen ze een rendement dat in de buurt komt van de duurste bodem/water warmtepompen (rendement ±400% : COP>4).

Ze kunnen uiteraard ook perfect instaan voor de productie van warm water indien gecombineerd met de juiste boiler. De grootte van de warmtewisselaar en van de boiler zelf is daarbij van cruciaal belang.

De voordelen:

 • Hoog jaar rendement (±400%) (COP>4)

 • Zeer betrouwbaar

 • Quasi geen onderhoud

 • Koeling mogelijk

 • Betaalbaar (geen kost voor boringen) : Als het budget dat wordt uitgespaard door het wegvallen van de boringen wordt gespendeerd aan PV-panelen creëer je gratis warmte en gratis warm water en ligt het rendement bijgevolg nog veel hoger dan dat van een bodem/water warmtepomp zonder duurder te worden dan die laatste.

 

De nadelen :

 • Buitenunit kan storend zijn (visuele en/of geluid impact)

 • Enkele actieve koeling is mogelijk

Vaillant warmtepomp aerotherm monobloc

Lucht/water warmtepompen nemen energie op uit de buitenlucht en geven die energie terug af in de woning via het water dat door de vloerverwarming of ventilo-convectoren stroomt. Deze systemen hebben de beste prijs/kwaliteitverhouding en zijn daarom ook het populairst. De huidige systemen kunnen zonder problemen een woning verwarmen bij -15°C buiten. Het is dus niet zo dat ze op een bepaald moment niet voldoende warmte kunnen produceren om de woning voldoende te kunnen verwarmen.

Actieve koeling

Met een lucht/water warmtepomp kan het proces omgekeerd worden: het zogenaamde actieve koelen, om het comfort in de zomer te verhogen. Actief koelen kan zowel via de vloerverwarming als via ventilo-convectoren toegepast worden. Om echt goed te kunnen koelen raden we ventilo-convectoren aan omdat deze toelaten om met een vertrektemperatuur van 7°C te koelen.

Als de koeling via de vloerverwarming verloopt, is de vertrektemperatuur begrenst tot 16°C en zal dit dus beduidend minder koelvermogen afleveren. Ook het gebruik van parket wordt afgeraden indien koelen via de vloerverwarming gewenst is. Actieve koeling vervangt echter nooit een airco.

Bodem/water warmtepomp

Bodem/water warmtepomp

Vaillant geothermische warmtepomp

Een bodem/water warmtepomp neemt energie op uit de bodem i.p.v. uit de lucht. Dit kan d.m.v. een verticaal of horizontaal captatienet (bodemwarmtewisselaar). Dit zijn de beste systemen op de markt. Het rendement van deze systemen is het ganse stookseizoen constant en zakt (bijna) niet naarmate het kouder wordt. Deze systemen halen een rendement van ±500% (COP>5).

De voordelen :

 • Beste jaar rendement op de markt(±500%) (COP>5)

 • Zeer betrouwbaar

 • Quasi geen onderhoud

 • Geen buitenunit nodig dus geen geluid of visuele impact in de tuin

 • Passieve koeling mogelijk

De nadelen :

 • Duurste systeem door toevoeging van boringen

Passieve koeling

Met een bodem/water warmtepomp kan je optioneel ook passieve koeling toepassen in de zomer. De frisse grondtemperaturen worden dan door de woning gepompt om de woning af te koelen en zo het comfort te verhogen. Passief koelen kan zowel via de vloerverwarming als via ventilo-convectoren toegepast worden.

Om echt goed te kunnen koelen raden we ventilo-convectoren aan omdat deze toelaten om met een vertrektemperatuur van 10-12°C te koelen. Als de koeling via de vloerverwarming verloopt, is de vertrektemperatuur begrenst tot 16°C en zal dit dus beduidend minder koelvermogen afleveren. Ook het gebruik van parket wordt afgeraden indien koelen via de vloerverwarming gewenst is.

Passief koelen biedt als bijkomend voordeel dat de bodem extra energie gevoed krijgt voor het volgende stookseizoen. Passieve koeling is echter wel iets beperkter in vermogen (vertrektemperatuur 10-12°C) dan actieve koeling (vertrektemperatuur 7°C). Passieve koeling vervangt echter nooit een airco.

Hybride systemen

Hybride systemen

Vaillant geotherm VWS & Ecotec Plus

Bij een hybride systeem wordt meestal een condensatieketel op gas of stookolie gecombineerd met een warmtepomp (lucht/water of bodem/water). Dit biedt 2 grote voordelen tov monovalente systemen : bij defect van 1 van de 2 systemen kan er tijdelijk verder gewerkt worden met het nog wel functionerende systeem waardoor er geen hinder is voor de gebruiker. 

 2e voordeel is dat beide systemen kunnen worden ingezet waar ze het beste presteren door bijvoorbeeld de gasketel te laten in staan voor de hoge temperatuur verwarming (radiatoren, warm water, …) en de warmtepomp enkel voor de vloerverwarming of lage temperatuur convectoren te laten werken. Zo ben je altijd zeker van het beste rendement. Het is dus een heel flexibele oplossing.

Neem gerust contact met ons op voor bijkomende info.

Warmtepompboiler

Warmtepompboiler

warmtepompboiler

Een warmtepompboiler is vooral bedoeld om een elektrische boiler te vervangen.

Na het vervangen van een elektrische boiler door een warmtepompboiler, kan het verbruik voor de aanmaak van warm water tot meer dan 3x lager liggen dan voorheen.

Ook deze systemen kunnen eenvoudig zelf geplaatst worden mits de juiste begeleiding. Wie een elektrische boiler kan plaatsen, kan ook een warmtepompboiler plaatsen.

Zo niet, dan doen wij het wel. 

bottom of page